Usługi dodatkowe

Jesteśmy elastyczni, dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli chcesz do każdego zlecenia produkcji wykonamy: programowanie, testowanie, montaż finalny płytek, serwisowanie oraz magazynowanie czy ogólną logistykę.